Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 ul. Brzezińska w Koluszkach".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 11 603 707,66 PLN

Dofinansowanie:  10 687  834.42 PLN.

Zakres robót budowlanych przewidzianych do obejmował:

 • rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni,
 • rozbudowę  i przebudowę skrzyżowa w tym skrzyżowania z DW 716 na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową DW 716 na odcinku wlotu na rondo
 • rozbiórkę i budowę chodników,
 • rozbiórkę i budowę zjazdów,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę zatoki parkingowej,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i rowów krytych oraz przebudowę rowów,
 • budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę kanalizacji kablowej i zasilania sygnalizacji świetlnej,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, i wodociągowej,
 • przebudowę przyłączy energetycznych i wodociągowych,
 • przebudowę dróg gminnych

Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury, zwiększenia komfortu jazdy, poprawy bezpieczeństwa, a także wywrze pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Realizacja inwestycji służyć będzie zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze