Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi realizuje rozbudowę pomiędzy Chruślinem a Brzozowem, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703. Jest to kolejna inwestycja na tej trasie w ostatnich latach.

Trwa wycinka drzew przed uruchomieniem większych robót. Planowane jest też, jeszcze w tym miesiącu, wprowadzenie objazdu dla pojazdów powyżej 3,5 ton drogami nr: 14, 708 i 702.

Zakres inwestycji, na odcinku 9,5 km, obejmuje m.in.:

- rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni,

- rozbudowę i przebudowę skrzyżowań,

- rozbiórkę i budowę chodników,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- budowę dróg dojazdowych,

- budowę zatok autobusowych,

- rozbiórkę i budowę przepustów,

- budowę przejść dla zwierząt przez rowy kryte,

- rozbiórkę i budowę mostu,

- budowę i przebudowę kanalizacji deszcz.

- przebudowę dna rzeki Mrogi,

- rozbudowę oświetlenia drogi

Wartość robót, które zakończą się w 2019 roku, wynosi 41,87 mln zł . Zadanie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W poprzednich latach rozbudowano odcinki: Poddębice – Wartkowice i Wartkowice – Łęczyca, a także wybudowano most w miejscowości Janków.

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze