Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

W Strykowie, oddano w dniu dzisiejszym do użytkowania nową obwodnicę miasta, biegnącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 708. W ten sposób zakończono ostatni etap przy realizacji największej inwestycji drogowej Województwa Łódzkiego. Rozbudowa trasy 708 na odcinku z Ozorkowa poprzez Warszyce - Stryków do Niesułkowa trwała od 2010 roku, a projekt wart 122 mln zł, zrealizowano dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lara 2007-2013. 

Inwestycję podzielono na cztery odcinki: Ozorków-Warszyce (10,6 km), Warszyce-Styków (11,3 km), obwodnica Strykowa (2,8 km), Styków - Niesułków (5,2 km). Łącznie rozbudowie poddano prawie 30 km drogi, w tym droga uzyskała nowy ślad dzięki obwodnicy, która pozwoliła na wyprowadzeniu ruchu pojazdów z jadących z Brzezin i Ozorkowa poza miasto Stryków. Zabieg ten pozwolił również uwolnić nowe tereny inwestycyne w samym Strykowie.

Trasa uzyskała parametry:

 • drogi klasy "G" (głównej),
 • obciążenie 115 KN/oś,
 • obciążenie dla obiektów inżynierskich - "A",
 • szerokość jedni - 7 metrów
 • szerokość chodników - 2,0 - 2,5 (3,5)
 • szerokość ciągów pieszo-rowerowych - 3,5 m
Na zmodernizowanym odcinku znajduje się obecnie 6 skrzyżowań typu rondo.
Zakres prac obejmował na poszczególnych odcinkach -
Ozorków-Warszyce:
 • rozbiórkę istniejącej i budowę nowej konstrukcji nawierzchni wraz z niezbędnymi korektami geometrii trasy i niwelety,
 • poszerzenie jezdni do 7,0 m,
 • przebudowę skrzyżowań (w tym budowa dwóch skrzyżowań typu „małe rondo”),
 • budowę nowych zatok autobusowych,
 • budowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych,
 • przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • odtworzenie i regulację rowów przydrożnych,
 • przebudowę obiektów inżynierskich (most i przepusty),
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę sieci kolidującej z inwestycją.

Warszyce- Stryków - Niesułków + obwodnica:

 • rozbiórkę istniejącej i budowę nowej konstrukcji nawierzchni drogi,
 • przebudowę nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • modernizację skrzyżowań ( w tym budowa 3 skrzyżowań typu małe rondo – ul. Kolejowa/ ul. Ozorkowska, Droga Krajowa nr 14 – ul. Warszawska, ul. Brzezińska),
 • budowę dodatkowych pasów ruchu w rejonie skrzyżowań,
 • budowę nowych zatok autobusowych,
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych
 • przebudowę zjazdów,
 • odtworzenie i regulacja rowów przydrożnych,
 • remont obiektów inżynierskich (przepust i most -  w tym budowa nowego mostu na rzece Moszczenicy),
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia,
 • przebuowę sieci teletechnicznej, wodociągowej.

 Ogółem wykorzystano do rozbudowy drogi:

 • materiały nasypowe: 135 tys. m sześć.
 • kruszywo na podbudowę: 163 tys. ton
 • masa bitumiczna: 146 tys. ton
 • chodniki: 51 tys. m kw.
 • krawężniki; 35, 2 km.

 

Dzięki wcześniejszym inwestycjom na odcinku z Brzezin do Nieusłkowa oraz w samym Niesułkowie, cała droga 708, łącząca drogi krajowe nr 1, 14 i 72 oraz przecinająca autostrady A1 i A2, zostałą zmodernizowana.

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze