Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Wiadukt w Koluszkach już przejezdny

Już od środy, 21 grudnia, mieszkańcy Koluszek mogą jeździć po nowym wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715.  

To kolejna inwestycja wojewódzka, którą możemy położyć po stronie zrealizowanych obietnic – mówił podczas otwarcia obiektu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. W wydarzeniu wziął także udział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Nowa konstrukcja, ma 132 metry długości i 13 metrów szerokości. Dla mieszkańców, a przede wszystkim kierowców, oznacza większy komfort jazdy i poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Wiadukt zastąpił obiekt, który służył mieszkańcom Koluszek od 1975 roku i był już w bardzo złym stanie technicznym mimo licznych prac zabezpieczających - wiekowy beton ulegał degradacji, co było zagrożeniem dla jadących pod nim pociągów. Rozbiórka obiektu rozpoczęła się jesienią 2021 roku, a nowy został wybudowany w technologii nasuwu podłużnego, co umożliwiło prowadzenie prac bez konieczności całkowitego zamykania ruchu kolejowego. Obiekt ma dokładnie 132,3 metry długości i 13,4 metrów szerokości. Długość najdłuższego przęsła to 33 metry. Inwestycja zakładała również rozbudowę dojazdów do wiaduktu (łącznie ok. 600 metrów). Przebudowano także skrzyżowania z drogami gminnymi: ul. Łódzką i Przejazd. Jezdnia i obiekt zyskały również kanalizację deszczową. W ciągu drogi powstały nowe zjazdy i kryte rowy. Przebudowana została także sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna wraz z budową kanalizacji tej ostatniej.

Wartość inwesycji to 28 mln zł, a zadanie zostało wsparte kwotą 11 mln zł ze środków budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Na podstawie: lodzkie.pl

Zdjęcia: lodzkie.pl

   

   

    

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
725 17 39 344

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Pogoda
Łódź

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze