Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Będa nowe ronda w Opocznie

Jedną z trzech inwestycji, na które podpisano umowy w ostatnich dniach przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi jest rozbudowa dróg wojewódzkich nr 726 i 713 w Opocznie.

Zakres robót na tym kontrakcie przewiduje rozbudowę jezdni od skrzyżowania ulic: Waryńskiego, Kolberga, Bończy-Załęskiego (gdzie powstanie pierwsze rondo) do skrzyżowania ulic: Waryńskiego, Mieszka I ( gdzie powstanie kolejne rondo o podobnych parametrach). Rozbudowie zostaną poddane także dojazdy do nowych skrzyżowań.

Pozostały zakres prac przewiduje:

·         rozbiórkę i budowę chodników,

·         budowę kanalizacji deszczowej,

·         rozbiórkę i budowę oświetlenia,

·         budowę kanału technologicznego,

·         usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

Jest to ważna inwestycja dla Opoczna ze względu na natężenie ruchu i jego bezpieczeństwo w tej części miasta. Wjazd od strony Żarnowa generuje obecnie duże natężenie pojazdów powodując korki. Pierwsze z dwóch planowanych rond upłynni ruch i zwiększy jego bezpieczeństwo. Drugie wymienione skrzyżowanie charakteryzuje się natomiast niewystarczającą widocznością ze względu na tamtejszy układ drogowy (chodzi o jeden ze znajdujących się w pobliżu łuków poziomych), więc tutaj sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie, dzięki zmianie geometrii skrzyżowania.

Wartość kontraktu to  prawie 17 mln zł, a roboty powinny zakończyć się do początku grudnia przyszłego roku.

Zdjęcie: teren przyszłej inwestycji w Opocznie.

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
725 17 39 344

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Pogoda
Łódź

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze