Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Rusza nowa inwestycja w powiecie radomszczańskim

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi podpisał umowę z wykonawcą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 784. Inwestycji zostanie poddany odcinek Stanisławice – Pławno w powiecie radomszczańskim. To kolejna rozbudowa drogi wojewódzkiej w tamtym rejonie w ostatnim czasie.

W ramach zadania rozbudowane zostanie 2,7 km drogi, a wykonawcą robót będzie firma Drog-Bud Lubojenka, która na wykonanie robót, będzie miała piętnaście miesięcy.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr: 3900E ul Przedborskiej oraz drogi gminnej 112077E Plac Wolności,
 • rozbudowę skrzyżowań,
 • rozbiórkę i budowę zjazdów;
 • budowę ścieżki rowerowej oraz chodników,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę tymczasowej drogi objazdu wraz z tymczasowym przepustem,
 • budowę zasilania przepompowni,
 • przebudowę koryta rzecznego rzeki Mękwy,
 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z rowami otwartymi i krytymi,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • usunięcie kolizji.

Wartość kontraktu to prawie 32 mln zł a inwestycja będzie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że w 2020 roku w powiecie radomszczańskim oddano do użytkowania rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 785 na odcinku Młynek – Żytno (6,1 km) za ponad 39 mln zł. Natomiast na drodze nr 784 planowany jest w najbliższym czasie także m.in. remont nawierzchni na odcinku Żytno - Silnica (1,6 km).

foto: podpisanie umowy oraz mapa przebiegu inwestycji

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
725 17 39 344

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Pogoda
Łódź

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze