Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Budowa Trasy Górna

Prace przy budowie dojazdu z autostrady A1 do Łodzi, w ciągu przyszłej drogi wojewódzkiej nr 714, nie zwalniają tempa. To część trzeciego etapu budowy Trasy Górna, która budowana jest w ramach dwóch odcinków realizowanych przez Województwo Łódzkie i Miasto Łódź.

Aktualnie na części wojewódzkiej prowadzone są roboty ziemne: przy wodociągu i kanalizacji oraz prace brukarskie. Zakończono również palowanie pod fundamenty nowego obiektu mostowego na rzece Ner. Obecnie funkcjonują także dwa odcinki z ruchem wahadłowym:  Posada –  Wandalin oraz bajpas - węzeł na A.

Przypomnijmy, że w ramach zadania rozbudowane zostanie prawie 2,5 km drogi obecnej powiatówki a koszt to ponad 27 mln zł.

Zakres robót obejmuje m.in.:

  • rozbudowę skrzyżowań, w tym 5 z drogami gminnymi;
  • rozbiórkę i budowę zjazdów;
  • budowę ścieżki rowerowej oraz chodników wzdłuż drogi
  • budowę zatok autobusowych;
  • budowę tymczasowych dróg objazdowych w tym przepustu
  • budowę przejść dla płazów;
  • rozbiórkę i budowę mostu na rzece Ner wraz z umocnieniem koryta rzeki
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z rowami otwartymi
  • budowę oświetlenia drogowego.

Przyszła droga wojewódzka to ważny element rozbudowy układu drogowego Łodzi, bo w ramach Trasy Górna, która jest wewnętrzną obwodnicą miasta stanowi dojazd do autostrady, wiec przewidujemy tu znaczne natężenie ruchu, po zakończeniu inwestycji. Dlatego ważne było dostosowanie tej drogi do odpowiednich parametrów, gdyż aktualna droga powiatowa nie spełniała ich ani pod kątem bezpieczeństwa ani przepustowości.
Planowane zakończenie robót czerwiec przyszłego roku, a inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zdjecia; budowa Trasy górna na przyszłej DW 714

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
725 17 39 344

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Pogoda
Łódź

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze