Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Co nowego na DW 473?

Drogowcy kontynuują roboty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 między Łaskiem a Przatowem. Duża część prac obejmuje odcinek w Łasku.

Zaawansowanie robót wynosi ponad 60%, Gotowa jest już m.in. połowa ronda na skrzyżowaniu z DW 482, a na drugiej drogowcy układają masę bitumiczną.
Do warstwy wiążącej doprowadzono także połówkowo odcinek od torów PKP do ulicy Kolejowej. Kontynuowane są także roboty na przepuście oraz na podobnym obiekcie w miejscowości Bałucz.

Przypomnijmy, że inwestycja zakłada m.in.:

- wymianę konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 7 metrów,

- rozbudowę skrzyżowań, w tym budowę dwóch rond: w miejscowości Bałucz na skrzyżowaniu z DP 2321E relacji Janiszewice – Budy Stryjewskie oraz na skrzyżowaniu DW 473 i 482 w Łasku

- budowę zatok autobusowych,

- rozbiórka i budowę zjazdów,

- rozbiórkę i budowę chodników,

- budowę ścieżki rowerowej w Łasku,

- rozbiórkę i budowę przepustów pod drogą wojewódzką,

- budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i krytych, rowu retencyjnego, wylotów kanalizacji do rzeki Grabia,

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, sanitarnej i gazowej – usunięcie kolizji.

Całość robót, których koszt to 62 mln zł, ma zakończyć się do końca września 2023 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych.

zdjęcie: budowa na DW 473.

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
725 17 39 344

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Pogoda
Łódź

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze