Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Roboty na DW 713 już na finiszu

Roboty w Tomaszowie Mazowieckim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 zmierzają już do finału. W przyszłym tygodniu drogowcy rozpoczną układanie warstwy ścieralnej na rondzie przy ulicy Wąwalskiej oraz na ulicach: Radomskiej i Opoczyńskiej.

Zaawansowanie robót wynosi obecnie 94%. Pozostały do wykonania m.in. nawierzchnie na pojedynczych zjazdach oraz dokończenie robót związanych z oświetleniem ronda na Wąwalskiej. Na koniec zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Przypomnijmy, że zakres inwestycji obejmował odcinek od ronda Dmowskiego (zostało powiększone), do granic Tomaszowa (z wyłączeniem zmodernizowanego wcześniej odcinka ulicy Białobrzeskiej).

W sumie przebudową objęto 15 skrzyżowań. Nowe chodniki mają łączną długości około 7,6 km. Do tego zakres inwestycji obejmował: kanalizację deszczową, zjazdy na posesje, dobrze oświetlone przejścia dla pieszych. Ruch docelowy zostanie upłynniony dzięki czternastu zatokom autobusowym. Wyremontowano również mosty: m.in. na Pilicy oraz przejazd kolejowy.

Inwestycja w Tomaszowie objęła 4 km odcinek, a jej koszt to blisko 31 mln zł, a zadanie wsparte jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zdjęcia: inwestycja na DW 713 w Tomaszowie Mazowieckim.

   

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
725 17 39 344

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Pogoda
Łódź

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze