Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Drogowcy kontynuują prace związane z budową ronda w ciągu DW 710 w Konstantynowie Łódzkim. 

Obecnie, prowadzone są prace drogowe związane z budową konstrukcji jezdni na dojeździe od strony miasta oraz budową odwodnienia. Prowadzone są również roboty brukarskie, m.in. przy budowie zatoki autobusowej, a także prace związane z usunięciem kolizji.

Przypomnijmy, że zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej,

- dostosowanie do obciążenia 115 kN/oś,

- rozbudowę drogi wojewódzkiej w tym budowę ronda typu „małe”.

- rozbiórkę istniejących i budowę nowych chodników,

- budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych,

- budowę zatoki autobusowej z peronami i dojściami,

- budowę peronu tramwajowego,

- rozbiórkę istniejących i  budowę zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- rozbudowę oświetlenia ulicznego,

- budowę sygnalizacji świetlnej,

- odcinkową przebudowę torowiska.

Wartość robót to 11,6 mln zł. 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze