Biuro w Łodzi

    

Biuro ZDW w Łodzi                      Mapa dojazdowa

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
NIP: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

NR POKOJU
PIĘTROSTANOWISKO

NR TELEFONU

DYREKCJA

210IISławomir Niżnikowski – p.o. dyrektora616-22-50
215IIWłodzimierz Maciejewski – z-ca dyrektora d/s utrzymania616-22-82
200IIAneta Znyk  z-ca dyrektora ds ekonomicznych616-22-64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

204IIMałgorzata Rytych m.rytych@zdw.lodz.pl 616-22-54

SEKRETARIAT  sekretariat@zdw.lodz.pl

211II

Maria Stawska, Syliwa Gola

616-22-50

faks: 616 22 51

KADRY p.rzodkiewicz@zdw.lodz.pl
315 III

Piotr Rzodkiewicz - ochrona danych osobowych p.rzodkiewicz@zdw.lodz.pl

616-22-80

ZESPÓŁ DS. INF. (KONTAKT DLA PRASY) rzecznik@zdw.ldoz.pl

1108XI

Marcin Nowicki – kierownik/rzecznik prasowy rzecznik@zdw.lodz.pl

Piotr Grabowski - informatyk informatyka@zdw.lodz.pl

Ewa Mnich - informacje niejawne e.mnich@zdw.lodz.pl

616 22 63
AKCJA ZIMA zima@zdw.lodz.pl
206IIDyżurni616-22-87
faks: 616-22-88

WYDZIAŁ DRÓG ud@zdw.lodz.pl

1408 BXIVPaweł Nowak – naczelnik p.nowak@zdw.lodz.pl616-22-84
1407XIV

Lidia Wychowaniec l.wychowaniec@zdw.lodz.pl

Magdalena Romanowska m.romanowska@zdw.lodz.pl

Piotr Biegajło p.biegajlo@zdw.lodz.pl

Paweł Bułhak p.bulhak@zdw.lodz.pl

tel: 616-22-20
faks: 616-22-85
   1408 AXIV

Renigiusz Pilc r.pilc@zdw.lodz.pl

Agnieszka Rochala a.rochala@zdw.lodz.pl

Dariusz Jasiaczek d.jasiaczek@zdw.lodz.pl

616-22-86
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI ir@zdw.lodz.pl
1208XIIMarek Grabowski - naczelnik m.grabowski@zdw.lodz.pl

616-22-66

faks: 616-22-89


1206
XII

Anna Bujała a.bujala@zdw.lodz.pl

Celina Krzemińska

Joanna Zielińska j.zielinska@zdw.lodz.pl

616-22-22

 

 

 

1207XII

Joanna Jurga j.jurga@zdw.lodz.pl

616-22-60
1202XII

Urszula Mączka u.maczka@zdw.lodz.pl

Mirosław Kubiak m.kubiak@zdw.lodz.pl

616-22-67
1201 BXII

Iwona Szumacher i.szumacher@zdw.lodz.pl

Magdalena Wojcieszek m.wojcieszek@zdw.lodz.pl

616-22-61
1201 AXII

Włodzimierz Adamus w.adamus@zdw.lodz.pl

Krzysztof Hemer k.hemer@zdw.lodz.pl

616-22-29

616-22-67
WYDZIAŁ MOSTÓW um@zdw.lodz.pl
1112XI

Jacek Cieślik - naczelnik j.cieslik@zdw.lodz.pl

Krzysztof Michalski k.michalski@zdw.lodz.pl

Jacek Biniek j.biniek@zdw.lodz.pl

616-22-31
616-22-32
faks: 616-22-36
WYDZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU SIECI DROGOWEJ wp@zdw.lodz.pl
1104XIJoanna Perlińska-Nowak – naczelnik j.nowak@zdw.lodz.pl
616-22-35
1103XI

Krzysztof Konieczny k.konieczny@zdw.lodz.pl

Katarzyna Tomasik k.tomasik@zdw.lodz.pl

616-22-75
WYDZIAŁ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI tp@zdw.lodz.pl
207IIMaciej Plesiak - naczelnik mplesiak@zdw.lodz.pl

616-22-74

faks: 616-22-57

208II

Mariusz Pietrzko m.pietrzko@zdw.lodz.pl

Rafał Czerwczak r.czerwczak@zdw.lodz.pl

616-22-34
214II

Michał Grzelak m.grzelak@zdw.lodz.pl

Bogdan Siekierski b.siekierski@zdw.lodz.pl

Piotr Gradziński p.gradzinski@zdw.lodz.pl

616-22-76

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dz@zdw.lodz.pl
312IIIMagdalena Grzymska - naczelnik m.grzymska@zdw.lodz.pl

616-22-70

faks: 616-22-90

303III

Jolanta Borowska   j.borowska@zdw.lodz.pl

Hanna Prokopek h.prokopek@zdw.lodz.pl

Iwona Zielińska i.zielinska@zdw.lodz.pl

616-22-71
304III

Ewa Lubecka-Rogozińska e.lubecka@zdw.lodz.pl

Magdalena Wiśniewska m.wisniewska@zdw.lodz.pl

Izabela Dziembor-Wajszczykowska i.dziembor@zdw.lodz.pl

616-22-72
316III

Małgorzata Gala m.gala@zdw.lodz.pl

Tomasz Korzeniewski t.korzeniewski@zdw.lodz.pl

616-22-27
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
1101XIAgnieszka Chmielewska  – naczelnik a.chmielewska@zdw.lodz.pl
616-22-33
1101XI

Jakub Karasiński j.karasinski@zdw.lodz.pl

Krzysztof Suchacki k.suchacki@zdw.lodz.pl

616-22-62
1105XI

Rafał Kaczmarek r.kaczmarek@zdw.lodz.pl

Krzysztof Nowakowski k.nowakowski@zdw.lodz.pl

616-22-30
WYDZIAŁ ZAPLECZA TECHNICZNEGO i ADMINISTRACJI tt@zdw.lodz.pl
301III

Karina Białekk.bialek@zdw.lodz.pl

616-22-68

302III

Paweł Kowalczyk p.kowalczyk@zdw.lodz.pl, Marek Murawicki  - naczelnik m.murawicki@zdw.lodz.pl

616-22-38
WYDZIAŁ FINANSOWY ff@zdw.lodz.pl
307IIILidia Kubicka – naczelnik l.kubicka@zdw.lodz.pl

616-22-78

faks: 616-22-55

306III

Jolanta Kieliszkiewicz j.kieliszkiewicz@zdw.lodz.pl

Izabela Stasiak i.stasiak@zdw.lodz.pl

Mirosława Samborska m.samborska@zdw.lodz.pl

Artur Romanowski a.romanowski@zdw.lodz.pl

616-22-77

308III

Elżbieta Wlazło e.wlazlo@zdw.lodz.pl

                                            Małgorzata Brudnicka                        ff@zdw.lodz.pl

Barbara Szczepaniak

616-22-91
305III

Elżbieta Kowalska

  Barbara Ewa Miatkowska

616-22-79

201

II

Zofia Skibińska z.skibinska@zdw.lodz.pl

Danuta Łągwa

616-22-83

ZESPÓŁ Ds. WDRAŻANIA I MONITOROWANIA PROGRAMÓW ROZWOJU REGIONALNEGO ds@zdw.lodz.pl
1204XII

Agnieszka Włodarczyk a.wlodarczyk@zdw.lodz.pl

Agata Tkaczyńska-Plesiak a.tkaczynska-plesiak@zdw.lodz.pl

Paweł Ciupa p.ciupa@zdw.lodz.pl

616-22-69

faks 616-22-26

RADCY PRAWNI,  STANOWISKO ds ORGANIZACYJNYCH i KONTROLI WEWNĘTRZEJ dp@zdw.lodz.pl

102I

Iwona Bukowska - Krawczyk

Maria Krzemińska-Baranowska

Kamila Kaźmierczak k.kazmierczak@zdw.lodz.pl

616-22-81
STANOWISKO DS. OBRONNOŚCI
111/112IStanisław Góra616-22-58
AUDYTOR WEWNĘTRZNY audytor@zdw.lodz.pl
316III

Marta Kubiak Matusiak

616-22-39
BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze